Mindre forurenende virksomhed

Hvis du vil starte, ændre, eller flytte en mindre forurenende virksomhed, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Hvad er en mindre forurenende virksomhed ?

Mindre forurenende virksomheder er alle typer af virksomheder, som ikke er på listen over godkendelsespligtige virksomheder, større maskinværksteder, autoværksteder og renserier. Du kan se, hvilke virksomheder, der kræver en miljøgodkendelse her

Få hurtigt overblik via vores pjece

Inden du starter, flytter eller ændrer en virksomhed, er det en god idé at tage kontakt til Viborg Kommune. På den måde kan du sikre dig, at du placerer din virksomhed på det rigtige sted, og du indretter virksomheden efter de regler og vejledninger, der gælder, så du ikke senere skal lave noget om. Opstarten, udvidelse og ændring af en virksomhed kan også kræve en byggetilladelse og andre tilladelser, samt tilladelser hos andre myndigheder.  Link til ansøgning om byggetilladelse kan du i øvrigt finde i selvbetjeningsboksen.

Kort fortalt skal virksomheden indrettes, så virksomheden kan

  • undgå at forurene jord og grundvand
  • overholde de grænseværdier, der gælder for luftforurening og støj
  • overholde de grænseværdier, der findes for indholdet af olie og kemikalier i spildevandet.
  • Du skal sortere affaldet og aflevere det på godkendte steder eller til godkendte indsamlere/modtager

Vi har lavet en pjece, hvor vi har skrevet mere om, hvad du skal være opmærksom på. Du kan finde pjecen her.

Miljøtilsyn

Nogle af de mindre forurenende virksomheder er omfattet af kravet om regelmæssig miljøtilsyn. Der er brugerbetaling for de regelmæssige miljøtilsyn, og du kan læse, om din virksomhed er omfattet af kravet om regelmæssigt miljøtilsyn på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen finder du her  

 

 

Sidst opdateret: 19.12.2018