Miljøgodkendelse af virksomhed

Mand med papirer

Miljøgodkendelse af virksomheder i Viborg Kommune

Hvilke virksomheder skal have en miljøgodkendelse inden etablering eller ændring?
Virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse er nævnt på en liste. Disse virksomheder kaldes også listevirksomheder. I bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen kan du se, om en virksomhed er en listevirksomhed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, kan du altid henvende dig til en medarbejder i Virksomhedsmiljø i Teknik og Miljø.

Listevirksomheder må ikke uden forudgående godkendelse etableres, ændres eller udvides, hvis dette kan medføre en forøget forurening. Det kan dog under alle omstændigheder være en god idé at kontakte Virksomhedsmiljø for at høre, om en udvidelse eller ændring kan kræve en ændring i godkendelsen.

Hvad skal en ansøgning om miljøgodkendelse indeholde?
Virksomhedsmiljø skal have forskellige oplysninger af virksomheden for at kunne vurdere virksomheden og udarbejde godkendelsen. Du kan se i godkendelsesbekendtgørelsens bilag, hvilke oplysninger der skal indsendes. Hvis virksomheden tilhører en branche, der har fået standardvilkår, der er nævnt i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelser, skal du indsende de oplysninger, der er nævnt i denne bekendtgørelse. Find bekendtgørelsen i den grå boks "Gode links" -  Branchevilkår.  Du kan også henvende dig til Virksomhedsmiljø for at få at vide, hvilke oplysninger, der skal indsendes.

Jo hurtigere forvaltningen har alle oplysninger, jo hurtigere kan godkendelsen behandles.

Du skal ansøge digitalt
Alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Sagsbehandlingstid
Mindre miljøbelastende virksomheder 130 dage. Store komplekse virksomheder 200 dage.

Sidst opdateret: 18.09.2019