Hvordan håndteres en klage fra naboer

Nabo klipper hæk

Gode råd til virksomheden om håndtering af naboklager

Hvad kan du som virksomhedsejer gøre, når en nabo klager?
Det hænder, at virksomhedens drift giver anledning til, at naboer føler sig generede. Modtager virksomheden henvendelser fra naboerne, er det vigtigt, at virksomheden håndterer disse henvendelser på en god måde. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

• Lad virksomhedens ansatte vide, hvem der tager sig af miljøforholdene, og hvem klager skal henvises til. 

• Modtag klageren positivt og stol som udgangspunkt på, at klageren har ret.

• Undersøg straks om der er driftsproblemer og tag i givet fald fat på at få disse afhjulpet.

• Underret os om, hvem der har klaget, hvad der er klaget over og endelig, hvad der er virksomhedens         foreløbige konklusion af sagen.

• Underret snarest klager om, hvad virksomheden foretager i sagen.

• Ekstraordinære driftssituationer kan også opstå, når der f. eks foretages reparationer på anlægget. I         det omfang sådanne situationer planlægges og kan berøre naboer, er det en god ide at informere naboerne     om det i god tid inden.

Sidst opdateret: 20.09.2015