Luft

rygende skorsten

Luftemissioner fra virksomheder

Regulering af luftforurening
Virksomheder med væsentlig luftforurening reguleres via miljøgodkendelser eller påbud. I en miljøgodkendelse opstiller myndigheden grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene. Som udgangspunkt bestemmes grænseværdierne i godkendelsen ud fra miljøstyrelsens bekendtgørelser, BAT-reference dokumenter samt luftvejledningen og B-vejledningen.

Miljøstyrelsen
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regulering af virksomheders luftforurening. Herudover kan du finde finde link til luftvejledningen og andre oplysninger om grænseværdier for virksomheders bidrag til luftforurening i virksomhedens omgivelser.
Regler (bekendtgørelser) og vejledninger om luft- og lugt-emissioner generelt findes også på hjemmesiden

Sidst opdateret: 21.09.2015