Klimastrategi i Viborg Kommune

Den 22. december 2009 vedtog Byrådet klimastrategien for Viborg Kommune

Indhold i Klimastrategien
Klimastrategien forholder sig til, hvordan vi reducerer udledning af drivhusgasser, og hvordan vi imødegår konsekvenserne af klimaudviklingen. Hensigten er, at strategien skal anvendes som bagrundsmateriale, når klimaspørgsmål skal tænkes ind i kommunale aktiviteter. Dette gælder også i sammenhæng med andre aktørers aktiviteter indenfor området.

Se Klimastrategien her

Sidst opdateret: 21.09.2015