Områdeklassificering

Hvad er områdeklassificering - og hvilken betydning har det, at min ejendom ligger i et område, som er omfattet af områdeklassificering

Hvad er områdeklassificering?
Områdeklassificering afspejler de områder i Kommunen, hvor jorden er vurderet at være lettere forurenet. Hvis du vil flytte jordpartier større end 1 m3 bort fra en ejendom, der er områdeklassificeret, skal du på forhånd anmelde dette til kommunen. Analyser af jorden for forurenende stoffer er påkrævet.

Hensigten med områdeklassificering er at opnå en bedre styring af overskudsjord fra de klassificerede områder, således at forureningen ikke spredes i omgivelserne.

Forurening af jord
En lettere forurening af jorden opstår over tid fra diffuse udledninger eller nedfald fra skorstene. Det kan også være opstået i forbindelse med biler eller brand samt som følge af tilførsel af fyldjord fra andre lettere forurenede arealer. Jorden vil typisk have et lidt forhøjet indhold af tungmetaller og tjærestoffer.

Kommunens rolle
Kommunen kan undtage større, sammenhængende byzoneområder fra områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at områderne ikke er lettere forurenet. Kommunen kan også inddrage områder uden for byzonen i områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at områderne er lettere forurenet.

Viborg Kommune har udført en systematisk gennemgang af kommunen, og de har på den baggrund vedtaget et jordstyringsregulativ. Regulativet angiver de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen. De områder, der er undtaget af områdeklassificeringen fremgår også.

Områdeklassificeringen i Viborg Kommune kan ses på Danmarks Miljøportal  
Baggrundsmaterialet for Kommunens områdeklassificering kan ses her:

 

Almind 

 

Ravnstrup

 

Birgittelyst                Rødding 
Bjerregrav    Rødkærsbro 
Bjerring   Sahl 
Bjerringbro   Sjørup 
Bruunshåb   Skals 
Fly   Skelhøje 
Frederiks        Sparkær 

 

Hald Ege           Stoholm 
Hammershøj    Tange 
Karup    Tapdrup 
Kjeldbjerg    Tindbæk 
Klejtrup   Ulbjerg 
Knudby-Borup    Vammen 
Kølvrå    Vejrumbro 
Løgstrup    Viborg 

 

Løvel                   Vinkel 
Løvskal    Vridsted 
Mammen    Vroue 
Møldrup    Ørum 
Mønsted     
Sidst opdateret: 02.02.2017