Jordflytning

Jordflytning

Du skal søge om tilladelse til at flytte jord i Viborg Kommune

Ansøgning sker via selvbetningsløsningen i den røde boks på denne side.

Sagsbehandlingstid
10 dage

Regulativ for jordstyring
Viborg Kommune har udarbejdet "Regulativ for jordstyring og områdeklassificering i Viborg Kommune" (Jordstyringsregulativ) for at sikre, at flytning og transport af forurenet og lettere forurenet jord i Viborg Kommune sker efter de gældende regler.

Regulativet beskriver de situationer, hvor en jordflytning skal anmeldes til Kommunen, bl.a. kravene til dokumentation og anmeldelse inden jorden må flyttes.

Regulativet kan hentes via den grå boks "Hent".

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder
Viborg Kommune har i samarbejde med nabokommunerne Herning, Holstebro, Skive og Silkeborg udarbejdet "Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder". 

Baggrunden for udarbejdelsen er, at der i kommunerne har været et ønske om, at håndteringen af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder foregik på en mere ensartet måde henover kommunegrænserne.
 
Formålet med retningslinjerne er bl.a. at udarbejde et værktøj til rådgiver, entreprenører, forsyningsselskaber m.v. til at sikre, at anmeldelsen af jordflytningen i forbindelse med vej- og ledningsprojektet er fuldt oplyst ved indsendelse til Kommunen.
 
Formålet med retningslinjerne er også, at de skal være med til at sikre, at overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder bortskaffes miljømæssigt korrekt. Det er hensigten, at der tilstræbes størst mulig genbrug/udnyttelse af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Det sker dels for at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer og dels for at sikre, at de lokale bortskaffelsesmuligheder f.eks. råstofgrave med dispensation til modtagelse af ren returjord bibeholdes så lang tid som muligt.

Retningslinjerne kan hentes via den grå boks "Hent".

 

 

Sidst opdateret: 01.09.2017