Jord og jordflytning

Jordflytning

Forurenede grunde og flytning af jord

Flytning af jord
Flytning af jord kræver som udgangspunkt en anmeldelse til Kommunen. Der er desuden særlige regler for flytning af forurenet jord. Det kan du læse mere om på de følgende sider.

Region Midtjylland
Du kan også læse om Region Midtjyllands praksis vedrørende kortlægning af grunde, og hvilken betydning det har for dig som grundejer.

Sagsbehandlingstid
10 dage

Sidst opdateret: 01.09.2017