Miljøsagsarkiv

Her kan du læse om miljøsagsarkivets funktioner

Sagsarkiv
I sagsarkivet kan du finde afsluttede sager om godkendelser af landbrug, miljøtilsynsrapporter på tilsyn, der er foretaget både på landbrug og virksomheder, samt afsluttede byggesager.

Inden for landbrugssager kan du desuden finde høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser

Sådan gør du:
1. Åbn https://viborg-borger.filarkiv.dk/ 
 2. Vælg adresse til venstre under miljøtilsyn eller byggesager
 3. Indtast adresse og klik på knappen Søg
 
Herefter får du en liste over de sager, der findes på den valgte ejendom.

Sagerne åbner som PDF-filer, når du klikker på den grønne pil under "Vis" ud for den aktuelle sag.

Hvorfor er der ingen miljøsager på min virksomhed?

Virksomheden er ikke omfattet af kravet om miljøtilsyn og offentliggørelse af tilsynsrapporter i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn (bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013)

Hvis virksomheden er omfattet af kravet om miljøtilsyn, skal tilsynsrapporten først offentliggøres fra den fra den 7. juli 2015 for de virksomheder, der ikke var (I)-mærkede på bilag 1 til bekendtgørelse 486 af 25. maj 2012.

Hvorfor er der ingen byggesager på min ejendom?
Vores arkiv er meget omfattende, men da arkivet er samlet fra flere forskellige tidligere myndigheder, kan der være sager af ældre dato, der ikke kan findes. Det kan også være, at en byggesag er lukket for offentlig adgang. Kontakt os, hvis du ikke kan finde den byggesag, du søger.

 
Hvorfor kan jeg ikke åbne sagerne?
Du skal have programmet "Adobe Reader" installeret på din computer.

Hvad kan jeg ikke finde i arkivet?
Byggesager på bankbygninger, militære anlæg o.l.
Byggesager, som indeholder personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-numre.

Gamle miljøtilsynsrapporter fra før 2014. De fleste ældre miljøgodkendelser fra før år 2012.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en sag. Hvad gør jeg?
Kontakt Byggeri og oplys os om det. Vi vil herefter undersøge sagen og fjerne oplysningerne eller lukke sagen for offentlig adgang. Se kontaktinformation i den grå boks.

Sidst opdateret: 30.03.2016