Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter for industrivirksomheder i Viborg Kommune

Offentliggørelse af miljøtilsynsrapporter
Viborg Kommune offentliggør meddelte tilsynsrapporter for industrivirksomheder på hjemmesiden i henhold til tilsynsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015). Du vil således kunne se tilsynsrapporter, der er udført efter den 1. juli 2015, når de er fremsendt til virksomheden. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Tilsynsrapporterne gemmes i filarkivet, og du skal søge på virksomhedens adresse, for at finde tilsynsrapporten. I downloadboksen til højre, kan du finde en adresseliste på alle virksomheder, der har fået et miljøtilsyn i 2015. Filarkivet kommer du til på denne side.

Miljøtilsyn for IE-virksomheder
tilsynsplan 2013-2017 kan du se, hvilke IE- virksomheder, der skal have tilsyn i denne periode. Fra 2015 offentliggøres disse ligeledes via filarkivet.

Adgang til sagsakter
Hos Viborg Kommune kan du til enhver tid få adgang til sagsakterne om en virksomhed, bl.a. til miljøoplysninger og virksomhedens egenkontrol. Adgangen sker dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Sidst opdateret: 04.02.2016