Tilsynskampagne 2015

3 stk EUR træpaller

Træpaller - med kampagnen ønsker vi, at sætte fokus på genanvendelse og bortskaffelse af træpaller, så antallet af sager med ulovligt oplag og afbrænding af træpaller reduceres

Baggrunden er, at Viborg Kommune har registreret en række sager med oplag og ulovlig afbrænding af træpaller.

Informationsbrev til virksomheder i Viborg Kommune
Vi udsendte et informationsbrev om bortskaffelse og genanvendelse til ca. 550 tilsynspligtige virksomheder i Kommunen.

En pressemeddelelse om emnet blev bragt i den lokale avis, og der blev udarbejdet en folder om håndtering af paller.

Evaluering

Kampagnemålene i 2015 blev nået ved:

Industri

Der er udarbejdet et informationsbrev om genanvendelse og bortskaffelse af træpaller, som blev sendt ud til alle tilsynspligtige virksomheder (ca. 550) i efteråret 2015. Informationsbrevet kan ses her. Ved efterfølgende miljøtilsyn er der fulgt op på informationsbrevet, og der er blevet modtaget mange positive tilbagemeldinger.

I forlængelse af udsendelse af informationsbrevet blev en pressemeddelelse bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 24. november 2015, se artiklen her.

Der har været en dialog med Erhvervsrådet omkring udarbejdelsen af informationsmaterialet, da Erhvervsrådet har en tættere kontakt med de ikke-tilsynspligtige virksomheder. Informationsbrevet er derfor blevet offentliggjort i Erhvervsrådets nyhedsbrev (den 2. december 2015).

Som opfølgning på informationsbrevet, er der udarbejdet en folder omkring håndtering af paller. Folderen vil blive delt ud ved de kommende miljøtilsyn.

Kommunen har pligt til at lave tilsynskampagner
I 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft. Den er en del af implementeringen af EU-direktivet om industrielle emissioner - kaldet IE-direktivet. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner for virksomheder og landbrug.

 

Sidst opdateret: 09.10.2018