Tilsynskampagner

Viborg Kommune gennemfører årligt 2 tilsynskampagner rettet mod landbrugene og erhvervsvirksomheder.

Som følge af en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn på landbrug og virksomheder skal alle kommuner hvert år gennemføre 2 kampagner, som retter sig mod kommunens landbrug og/eller erhvervsvirksomheder. Temaerne for kampagnerne vil være væsentlige miljøforhold i kommunen. Kampagnerne kan rette sig mod aktuelle miljøproblemer eller udformes som forebyggende miljøarbejde.

Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne.

Du kan i menuen til venstre finde mere information om årets tilsynskampagner.

Sidst opdateret: 16.12.2015