Hvad er et miljøtilsyn

Her kan du læse om, hvad et miljøtilsyn går ud på

Miljøtilsyn
Viborg Kommune fører hvert år miljøtilsyn med virksomhederne. Ved tilsynet ser vi på virksomhedens mulige påvirkninger af det ydre miljø, det vil sige:

• Luftemissioner
 
• Spildevand
 
• Støj
 
• Affald
 
• Risiko for forurening af jord og grundvand
 

Hvordan kan du som virksomhedsejer forberede dig til miljøtilsynet?
Da de fleste virksomheder som regel skal betale for et miljøtilsyn, vil det være hensigtsmæssigt, at virksomheden forbereder sig inden tilsynet. Du kan derfor med fordel orientere dig indenfor de ovenstående emner for at se, hvad der vil være godt at have parat inden tilsynet. 

Såfremt vi på tilsynet finder forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, beder vi virksomheden om at løse problemet. Der der aftales en dato for, hvornår problemet skal være løst, med mindre problemet skal eller kan løses med det samme.

Hvor ofte skal virksomheder have tilsyn?
Det er forskelligt, hvor ofte en bestemt virksomhed får tilsyn. Viborg Kommune skal efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn fastsætte intervaller for tilsyn i en miljøtilsynsplan. Når disse er fastsat, bliver de offentliggjort her på siden.

Brugerbetaling for miljøtilsyn
Hvis din virksomhed står på listen i bekendtgørelsen om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse, skal virksomheden betale for miljøtilsynet. Du kan læse mere om miljøtilsynsgebyr i bekendtgørelse om brugerbetaling for tilsyn i linkboksen.
Sidst opdateret: 01.09.2017