Ansøgninger

Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af bilag 1-virksomheder, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.

Ansøgninger fra disse virksomheder offentliggøres på denne side.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

Viborg Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

Ansøgningen omfatter flytning af aktiviteter, ændring af plads til oplag og håndtering af genanvendeligt affald, etablering af en støjvold og større tank til overfladevand, samt tilladelse til modtagelse af andre affaldsprodukter.

Offentliggørelse af ansøgningen
Viborg Kommune er godkendelsesmyndighed og offentliggør derfor, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet. Desuden har enhver ret til at kommentere ansøgningen inden d. 30. november 2018

Enhver kan desuden inden 30. november 2018 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ligeledes ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet.

Anmodninger om at se ansøgningsmaterialet samt udkast til afgørelse samt kommentarer og spørgsmål kan rettes til byggeriogmiljoe@viborg.dk

 

 



 

 

 

 
 
Sidst opdateret: 29.11.2018