Miljøgodkendelser og ansøgninger

Viborg Kommune offentliggør meddelte miljøgodkendelser for industrivirksomheder

I godkendelsesbekendtgørelsen er der krav om, at alle godkendelser og revurderinger af miljøgodkendelser skal offentliggøres. Offentliggørelse skal ske i Miljøstyrelsens system Digital Miljø Administration (DMA), som du kan finde her . Når du vil finde en virksomhed, klikker du på genvejen "søg virksomheder", og indtaster virksomhedens adresse og kommune.

Du kan også på ovenstående hjemmeside abonnere på nyheder om nye offentliggørelser af miljøgodkendelser og tilsynsrapporter eller lignende og få besked direkte i din mailboks. Du kan også blot fremsøge en bestemt virksomhed, som ovenfor nævnt.

Afgørelser med klagefrist, der findes i DMA er følgende (indtast adressen, når du skal fremsøge virksomheden):

Hvis du har problemer med at finde afgørelser, er du velkommen til at kontakte Byggeri og Miljø. 

Tillæg til miljøgodkendelse Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro til opførelse af affaldspladser. Klagefrist er den 4. juni 2020

 

Tillæg til miljøgodkendelse Flugtskydecenter Karup, Grovevej 37 37 C, 7470 Karup, til ændring af skydetider. Klagefrist er den 3. juni 2020.

 

Tillæg til miljøgodkendelse Gudenådalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro til etablering af varmepumpeanlæg. Klagefrist er den 28. april 2020.

Tankområde Karup, Aarestrupvej 126, 7470 Karup. Miljøgodkendelse af eksisterende anlæg til oplagring af mineralolieprodukter. Klagefristen er den 12. februar 2020.

Revurdering af miljøgodkendelse af autoophug, Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 10. februar 2020

Tillæg til miljøgodkendelse- øget opbevaring af farligt affald. Hesselholt ApS, Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro Klagefrist er 16. januar 2020.

Tillæg til miljøgodkendelse af autoophug- udvidelse af driftstid og godkendelse til etablering af midlertidig oplagring af ikke-farligt affald m.m., Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 16. januar 2020.

Tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en yderligere biogasreaktor på biogasanlægget hos Kuhr Hedegård, Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro. Klagefristen er den 23.12.2019.

Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro. Tillæg til miljøgodkendelse af etablering af en biogasmotor. Klagefrist den 16. oktober 2019.

 

Nørdamvej 14, 9632 Møldrup. Godkendelse til indbygning af slagge under ensilageplads. Klagefrist den 11. oktober 2019

 

Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Tillæg til miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg. Klagefrist den 12. september 2019.

Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Miljøgodkendelse til rensning af mindre mængder spildevand fra Sintex A/S, Jyllandsvej 14, 9500 Hobro. Klagefrist den 20. juni 2019.

AU-Foulum Biogas, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele. Miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende biogasanlæg samt revurdering af gældende miljøgodkendelse. Godkendelsen kan læses her. Klagefrist: 9. november 2018

Sjørring Smede og Maskinforretning, Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Miljøgodkendelse til mindre traktorophug. Klagefrist den 7. november 2018

 

Brandstrup Agro ApS, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro. Revurderet miljøgodkendelse til fortsat drift af eksisterende biogasanlæg. Klagefrist: 3. september 2018.

 

 

Klager
Godkendelser efter Lov om Miljøbeskyttelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve godkendelserne for virksomhederne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

Adgang til sagsakter
Hos Viborg Kommune kan du til enhver tid få adgang til sagsakterne vedrørende en virksomhed. Du kan bl.a. få adgang til miljøoplysninger og virksomhedens egenkontrol.

Sidst opdateret: 08.05.2020