Alle nyheder

 • Miljøgebyr

  Viborg Kommune opkræver miljøgebyr - brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse i uge 47.
  Du kan se opkrævningen på e-boks eller betalingsservice oversigten.

 • Afgørelse om ikke VVM pligt

  Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm
  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport i forbindelse med udvidelse af M/R-station Stoholm.
  Klagefrist den 25. oktober 2017.

 • Afgørelse om ikke VVM Pligt

  Afgørelse om, at et ændret ledningstracé for en bionaturgasledning fra Iglsø Agro og Biogas, Ø. Børstingvej 6, til M/R-stationen på Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm, ikke er VVM-pligtig. Klagefrist den 28. september 2017

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for nedknusningsaktiviteter på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Klagefristen er den 7. august 2017