Alle nyheder

 • Miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe tilhørende transmissionsledning, Stoholm Fjernvarme a.m.b.a., Ågade 75, Stoholm. Klagefrist er 26. april 2019

 • Tjek din plastolietank

  Oliebranchen (Drivkraft Danmark) har udarbejdet en folder om plasttanke, da der er set et stigende antal tanke med revner i sommeren 2018. Læs folderne her

 • Afgørelse miljøvurderingsrapport

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for indbygning af brugt støberisand på Skivevej 164, 9632 Møldrup. Klagefrist 24. april 2019

 • Ikke VVM

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe på Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro.

  Klagefrist er den 12. april 2019.

 • Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum

  Forslag til lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35

 • Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr. 31

 • Teknisk område til biogasanlæg, Sønderupvej 1, 8830 Tjele

  Forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport af klubanlæg på Kirkebækvej 94B, 8800 Viborg. Klagefrist er 8. marts 2019

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for omstilling til biogas samt etablering af transmissionsledning til biogas, Frederiks Varmeværk Amba, Vestergade 5, Frederiks, 7470 Karup. Klagefrist: 12. februar 2019.

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ændring af miljøgodkendelse af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm samt etablering af støjvold på nabomatriklen, matrikel 1p Gammelstrup, Lundgård Hgd. Klagefristen er 15. januar 2019.