Alle nyheder

 • Miljøgodkendelse

  Tankområde Karup, Aarestrupvej 126, 7470 Karup. Miljøgodkendelse af eksisterende anlæg til oplagring af mineralolieprodukter. Klagefristen er den 12. februar 2020.

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Revurdering af miljøgodkendelse af autoophug, Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 10. februar 2020

 • Miljøgodkendelse

  Tillæg til miljøgodkendelse. Øget opbevaring af farligt affald. Hesselholt ApS, Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro

 • Miljøgodkendelse

  Tillæg til miljøgodkendelse af autoophug- udvidelse af driftstid og godkendelse til etablering af midlertidig oplagring af ikke-farligt affald m.m., Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 16. januar 2020.

 • Ikke miljøvurderingspligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for udvidelse af Autoophug og etablering af midlertidig oplagring af ikke-farligt affald m.m., Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 16. januar 2020.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af en varmepumpe, Hammershøj Fjernvarmeværk, Nørbækvej 2, 8830 Tjele. Klagefrist er 3. januar 2020.

 • Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Silkeborg Kommune

  Forslag til lokalplan 24-003 og kommuneplantillæg nr. 41 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ledningsanlæg og boringsstationer til varmeindvindingsanlæg og grundvands-lagringssystem (ATES – Aquifer Thermal Energy Storage) på Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro

 • Miljøgodkendelse

  Miljøgodkendelse til etablering af en yderligere biogasreaktor på biogasanlægget hos Kuhr Hedegård, Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro. Klagefristen er den 23.12.2019.

 • Afgørelser

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro samt Skovgaardsvej 9, 8832 Skals. Klagefrist den 19. november 2019

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af fjernvarmeforsyningsledninger i Bjerringbro til Gudenådalens Energiselskab. Klagefrist er 17. oktober 2019

 • Miljøgodkendelse

  Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro. Tillæg til miljøgodkendelse af etablering af en biogasmotor. Klagefrist den 16. oktober 2019.

 • Miljøgodkendelse

  Der er meddelt miljøgodkendelse til indbygning af slagge under ensilageplads på Nørdamvej 14, 9632 Møldrup. Klagefrist den 11. oktober 2019

 • Afgørelse

  Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for godkendelse til indbygning slagge under ensilageplads på Nørdamvej 14, 9632 Møldrup. Klagefristen er 11. oktober 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en biogasmotor hos Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro. Klagefrist er 1. oktober 2019.

 • Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en multibane ved Bjerregrav Friskole, Herredsvejen 131, 9632 Møldrup. Klagefrist den 24. september 2019

 • Tillæg til Miljøgodkendelse

  Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Tillæg til miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg.
  Klagefrist den 12. september 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Møldrup Varmeværk, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup. Klagefrist er 11. september 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hviddingvej 28, 8830 Tjele. Klagefrist den 31. juli 2019.

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ændring af miljøgodkendelse af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm samt etablering af støjvold på nabomatriklen, matrikel 1p Gammelstrup, Lundgård Hgd. Klagefristen er 15. januar 2019.