Alle nyheder

 • Afgørelse

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af skov på Fædalhøjvej, 8830 Tjele. Klagefrist den 14. oktober 2020.

 • Afgørelse

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen, Vallerbækvej 110, 7470 Karup J. Klagefrist er den 6. oktober 2020.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en gastank for F-gas på Borridsøvej 11, 8850 Bjerringbro.
  Klagefrist: 17. september 2020.

 • VVM-tilladelse

  Afgørelse om VVM-tilladelse til udvidelse af biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af forsyningsområdet ved Vingevej i Ørum. Klagefrist er 27. juli 2020.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af en fjernvarmeledning fra Urfuglevænget til Industrivej i Karup. Klagefrist er 20. juli 2020.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for et tør-bassin ved Vinkel - Matrikel nr. 9o, Vinkel By, Vinkel

 • Miljøgodkendelse

  Tillæg til miljøgodkendelse Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro til opførelse af affaldspladser. Klagefrist er den 4. juni 2020

 • Miljøgodkendelse

  Tillæg til miljøgodkendelse Flugtskydecenter Karup, Grovevej 37 37 C, 7470 Karup, til ændring af skydetider. Klagefrist er den 3. juni 2020.

 • Tilladelse til nedgravet spildevandstank

  Der er meddelt § 19 tilladelse til nedgravet spildevandstank, Grundfos A/S, Hedemølle Erhvervsvej 4, 8850 Bjerringbro. Klagefrist den 28. maj 2020.

 • VVM-tilladelse

  Afgørelse om VVM-tilladelse for 8 vindmøller ved Vinge

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny varmepumpe, Ørum Varmeværk a.m.b.a, Østergade 35, 8830 Tjele. Klagefrist 29. april 2020

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en boldbane på adressen Mammen Byvej 73, Mammen, 8850 Bjerringbro.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for udvidelse af varmepumpeanlæg, Gudenådalens Energiselskab, Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro. Klagefrist er 25. marts 2020.

 • VVM-tilladelse

  Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup

 • Område til vindmøller ved Tolstrup

  Lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32

 • Miljøvurderingsrapport

  Miljørapport for Iglsø Biogas i høring.

 • Miljøgodkendelse

  Tankområde Karup, Aarestrupvej 126, 7470 Karup. Miljøgodkendelse af eksisterende anlæg til oplagring af mineralolieprodukter. Klagefristen er den 12. februar 2020.

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Revurdering af miljøgodkendelse af autoophug, Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 10. februar 2020