Alle nyheder

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Bjerringbro til Ulstrup samt tilhørende pumpestation i Bjerringbro. Klagefrist: 3. januar 2019

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Karup Varmeværk, Erikavej 1A, 7470 Karup. Klagefrist 18. december 2018.

 • Centerformål i Bjerringbro

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Høring-Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Viborg Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for ovennævnte virksomhed.Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og ret til at kommentere ansøgningen inden d. 30. november 2018. Enhver kan desuden inden 30. november 2018 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger og har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet.

 • Ikke vvm-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Aalestrup til Gl. Hvam. Klagefrist 27. november 2018

 • Miljøegodkendelse

  AU-Foulum Biogas, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele: Miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende biogasanlæg samt revurdering af gældende miljøgodkendelse.
  Klagefrist: 9. november 2018

 • Miljøegodkendelse

  Sjørring Smede og Maskinforretning, Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Miljøgodkendelse til mindre traktorophug. Klagefrist den 7. november 2018

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af traktorophug på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Klagefrist 7. november 2018

 • Erhvervsområde ved Roum

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Roum og opfordrer alle interesserede forslag og idéer til planlægningen.

 • VVM Afgørelse

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurderingsrapport for etablering af jordvarmeboring på Klostervej 16, 8831 Løgstrup.

  Klagefrist den 19. oktober 2018