Alle nyheder

 • Tillæg til Miljøgodkendelse

  Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Tillæg til miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg.
  Klagefrist den 12. september 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Møldrup Varmeværk, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup. Klagefrist er 11. september 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hviddingvej 28, 8830 Tjele. Klagefrist den 31. juli 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hovedgaden 73, 8832 Skals. Klagefrist den 24. juli 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om ikke- miljøvurdering på ansøgt skovrejsning på Mågårdsvej 13, 8850 Bjerringbro. Klagefrist den 22. juli 2019

 • Afgørelse om ikke VVM pligt

  Afgørelse om ikke VVM pligt til skovrejsning på Skovvej 44, 8832 Skals. Klagefrist den 18. juli 2019

 • Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til skovrejsning på Træholtvej 26, 8840 Rødkærsbro. Klagefrist den 12. juli 2019

 • Miljøgodkendelse

  Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Miljøgodkendelse til rensning af mindre mængder spildevand fra Sintex A/S. Klagefrist den 20. juni 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for hotel på Tingvej 2B, 8800 Viborg. Klagefrist er 13. juni 2019

 • Planlægning af teknisk område til biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele er standset.

  Klima- og Miljøudvalget besluttede 2. maj 2019 at standse den videre planlægning af forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18.

 • Afgørelse

  Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for godkendelse til etablering og drift af friluftsbad på Skårupvej 48, 9500 Hobro, matrikel nr. Klejtrup By 3n. Klagefristen er 22. maj 2019

 • Miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe tilhørende transmissionsledning, Stoholm Fjernvarme a.m.b.a., Ågade 75, Stoholm. Klagefrist er 26. april 2019

 • Tjek din plastolietank

  Oliebranchen (Drivkraft Danmark) har udarbejdet en folder om plasttanke, da der er set et stigende antal tanke med revner i sommeren 2018. Læs folderne her

 • Afgørelse miljøvurderingsrapport

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for indbygning af brugt støberisand på Skivevej 164, 9632 Møldrup. Klagefrist 24. april 2019

 • Ikke VVM

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe på Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro.

  Klagefrist er den 12. april 2019.

 • Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum

  Forslag til lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35

 • Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr. 31

 • Teknisk område til biogasanlæg, Sønderupvej 1, 8830 Tjele

  Forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport af klubanlæg på Kirkebækvej 94B, 8800 Viborg. Klagefrist er 8. marts 2019

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for omstilling til biogas samt etablering af transmissionsledning til biogas, Frederiks Varmeværk Amba, Vestergade 5, Frederiks, 7470 Karup. Klagefrist: 12. februar 2019.

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ændring af miljøgodkendelse af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm samt etablering af støjvold på nabomatriklen, matrikel 1p Gammelstrup, Lundgård Hgd. Klagefristen er 15. januar 2019.