Alle nyheder

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny varmepumpe, Ørum Varmeværk a.m.b.a, Østergade 35, 8830 Tjele. Klagefrist 29. april 2020

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en boldbane på adressen Mammen Byvej 73, Mammen, 8850 Bjerringbro.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for udvidelse af varmepumpeanlæg, Gudenådalens Energiselskab, Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro. Klagefrist er 25. marts 2020.

 • VVM-tilladelse

  Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup

 • Område til vindmøller ved Tolstrup

  Lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32

 • Miljøvurderingsrapport

  Miljørapport for Iglsø Biogas i høring.

 • Miljøgodkendelse

  Tankområde Karup, Aarestrupvej 126, 7470 Karup. Miljøgodkendelse af eksisterende anlæg til oplagring af mineralolieprodukter. Klagefristen er den 12. februar 2020.

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Revurdering af miljøgodkendelse af autoophug, Østrup Auto & Genvindingsindustri, Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup. Klagefrist er 10. februar 2020