Opbevaring af farligt affald og kemikalier

advarselstrekant med dødningehoved Giftige stoffer

På denne side kan du læse mere om opbevaring af olie,kemikalier og farligt affald

Opbevaring i forhold til miljøet
Olier og kemikalier er en trussel for miljøet, hvis ikke de opbevares med omtanke. Derfor har Viborg Kommune udarbejdet en folder, der anviser, hvordan du forsvarligt opbevarer olier og kemikalier i form af råvarer og affald. På den måde sikres det, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

Anbefaling til opbevaring af farligt affald
I folderen anbefaler Viborg Kommune opbevaring i en simpel spildbakke under tag til sikring af jord, grundvand og overfladevand, men der kan findes alternativer, hvis du søger på nettet. Prøv at søge på "opbevaring af kemikalier", "spildbakker" eller "opsamlingsbakker", og der vil findes mere avancerede sikringer, der kan dække ethvert behov for korrekt opbevaring lige fra miljøcontainere, kemiskabe eller avancerede spildbakker.

I videoen her på siden kan du se et eksempel på opbevaring af olie- og kemikalieaffald hos en virksomhed.

Du er velkommen til at kontakte en medarbejder ved virksomhedsmiljø i Viborg Kommune, hvis du har spørgsmål om opbevaring.

Ny olier
Opbevaring af olier og kemikalier gælder både for råvarer og affald. Dog vil nye olier, der opbevares i godkendte stationære tanke, være omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Opbevaring i forhold til anden lovgivning
Hvis du vil læse mere om reglerne for opbevaring af kemikalier, kan vi anbefale dig at læse videre på virksomhedernes miljøguide. Ger kan du også læse mere om reglerne for opbevaring inden for anden lovgivning end miljø.

Hvis du opdager spild
Hvis du opdager spild af olier eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, skal du straks underrette den kommunale tilsynsmyndighed på 87 87 87 87.

 
 

Sidst opdateret: 20.09.2015