Bortskaffelse af farligt affald

Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugsstationerne om året. Ellers kan farligt affald afleveres til Revas’ miljøbil eller Modtagestationen for farligt affald.
Genanvendeligt farligt affald afleveres til godkendt modtager.  Se i øvrigt erhvervsaffaldsregulativet eller Revas’ hjemmeside.

Private kan aflevere farligt affald på kommunens genbrugsstationer. Se i øvrigt Revas’ QUICK-GUIDE for private.

Sidst opdateret: 16.12.2015