Farligt affald

trykbeholdere

På denne side får du opremset nogele typer af farligt affald

Hvad er farligt affald?
Affald, som er opført i EAK-listen til Affaldsbekendtgørelsen og markeret med Fed skrift, anses for at være farligt affald.

Farligt affald er blandt andet maling, træbeskyttelsesmidler, spraydåser med maling, terpentin, acetone, fortynder, penselrens, benzin, olieaffald fra plæneklippere, biler eller knallerter, batterier, syrer, baser, plantegifte, insektmidler mv.

Sidst opdateret: 20.09.2015