Erhvervsaffald

spande med malingsrester

Her på siden kan du læse om erhvervsaffald samt, hvordan du kommer af med det

Erhvervsaffald
Erhvervsaffald er en samlet betegnelse for industriaffald (kasserede produkter og produktionsaffald fra fremstillingsvirksomheder), affald fra institutioner, affald fra handel samt private og offentlige kontorer og affald fra renseanlæg m.v. Erhvervsaffald har derfor en meget forskelligartet sammensætning.

Aflevering af erhvervs affald
På Affaldscentret, Kirkebækvej 136, kan du aflevere erhvervsaffald – såvel affald til genbrug, brændbart affald og affald til deponi. Jo mere du på forhånd har sorteret dit affald, jo billigere bliver det at komme af med det.
Du kan også aflevere affaldet på Viborg Kommunes genbrugsstationer, men der gælder særlige regler herfor.
Erhvervsaffald kan desuden afleveres til andre godkendte modtagestationer alt efter affaldstype.

Hvad koster det at aflevere affaldet på affaldscenteret ?
På Revas hjemmeside, kan du altid finde en opdateret prisliste

Har du yderligere spørgsmål ?
Du kan henvende dig til Revas på telefon : 86 61 39 55


Sidst opdateret: 05.10.2018