Dagrenovation

Gravko

Herunder kan læse om dagrenovation samt miljøfarligt affald

Dagrenovation
Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning, der ikke kan genbruges. Det er f.eks.
•Madrester
•Brugte engangsbleer og hygiejnebind
•Snavset pap og papir
•Mælke- og juicekartoner
•Støvsugerposer (indpakket)

Miljøfarligt affald
Den normale affaldssæk må ikke benyttes til affald, der er miljøfarligt eller kan skade renovationsmandskabet under håndtering. Det gælder f.eks.
•Olie- og kemikalierester (Rester af maling og rengøringsprodukter som Klorin.)
•Farligt affald som batterier, elsparepærer, lysstofrør mv
•Spidse og skarpe genstande, hvis disse ikke er pakket godt ind
•Døde dyr
•Vådt affald, der kan opløse sækken
•Jord, sten og grus

Batterier kan puttes i en pose, som lukkes med en knude og lægges ud til renovationsmandskabet ovenpå affaldsstativet eller containeren. Ordningen gælder ikke for bilbatterier samt batterier til motorcykel, knallert osv.

Kontakt, priser og klager
I Viborg Kommune er det REVAS, der forestår alt vedrørende renovation og genbrug. Henvendelse, herunder klager vedrørende afhentning af dagrenovation - skal derfor ske til REVAS.
Se priser for afhentning af dagrenovation på REVAS hjemmeside.

Ekstra affaldssæk kan købes via REVAS

Læs mere om dagrenovation på Revas Hjemmeside

Sidst opdateret: 19.03.2018