Hvad må jeg genanvende?

Når affald er sorteret, kan noget af det genanvendes

Genanvendelse
Man må anvende følgende uforurenede typer af bygge- og anlægsaffald, uden tilladelse som f.eks. erstatning for primære råstoffer, når det er sorteret:
•Natursten, f.eks. granit og flint 
•Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 
•Beton
•Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

Sortering
Bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet, hvor det opstår. Du kan finde en sorterings Quick-Guide for affald på Revas hjemmeside.
Hvis du har problemer eller spørgsmål vedrørende bygge- og anlægsaffald, kan du kontakte Miljøforvaltningen.

Sidst opdateret: 26.08.2015