Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Brandbart affald

Pr. 1. januar 2013 er der kommet nye regler på bygge- og anlægsområdet vedrørende PCB-screening og anmeldelsespligt

Nye regler
Private og professionelle bygherrer skal foretage en identifikation af PCB i bygninger og anlæg. Herudover skal de evt. foretage en kortlægning og en anmeldelse af byggeaffald ved nedrivninger eller renovering af ejendomme.

PCB-screening ved renoveringer og nedrivninger
Bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale, hvis de er opført i perioden 1950-1977, hvis bygge-arbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder, som er fremstillet i perioden 1950-1977.

I ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald” er der under punkt 3 en hjælp til at screene en bygning i forbindelse med renovering eller nedrivning.

Læs mere om pcb i pcb-guiden

Anmeldelsesskema
Skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald kan findes i selvbetjeningsboksen - Byg og Miljø: ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald”.

Skemaet skal indsendes senest to uger før byggearbejdet påbegyndes.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

Hvis du ikke ejer den pågældende ejendom (udførende entreprenør eller lignende), som genererer bygge- og anlægsaffald, kan skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald findes her – ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald”

 

Kildesortering af affald
Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres, som minimum, i følgende fraktioner:

1) Natursten, f.eks. granit og flint.
2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
3) Beton.
4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
5) Jern og metal.
6) Gips.
7) Stenuld.
8) Jord.
9) Asfalt.
10) Blandinger af beton og asfalt.

Transport
I det statslige Affaldsregister, under Miljøstyrelsen, kan virksomheder finde transportører og indsamlere, der kan afhente affald.

Sidst opdateret: 14.04.2016