Bygge og anlægsaffald

tagplader

Vær altid opmærksom på PCB

Renovering og nedrivning
I forbindelse med renovering og nedrivning skal man være specielt opmærksom på PCB – holdig fugemasse (polychlorede biphenyler), der blev benyttet i fra perioden 1950-1977.
PCB har også været anvendt i forseglingslim i termoruder i perioden 1950-1977. Elastiske fugemasser af typen polysulfid kan indeholde op til 30 % PCB. PCB trænger let fra lim eller fugemasse ind i det omgivende træværk eller beton.

affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 er der nævnt særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald

Info om PCB
Du kan læse om PCB i PCB-guiden og fakta-arket på miljøstyrelsens hjemmeside og læse om regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger.
Miljøstyrelsen henviser til Københavns Kommunes PCB-vejledning, hvis man skal have undersøgt, om fugemassen eller indeluft indeholder PCB, indtil resultaterne af regeringens handlingsplan foreligger. Affald med et indhold af PCB på over 50 ppm betragtes som farligt affald.

Kontakt arbejdstilsynet, hvis du vil vide mere om håndtering af materialer med PCB.

Sidst opdateret: 14.04.2016