Affaldsregulativer

Håndterering af forskellige typer af affald

Byrådet
Byrådet har den 25. oktober 2017 vedtaget et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald. De ændrede regulativer træder i kraft den 1. marts 2018. Af hensyn til indsamlingen af affald i undergrundscontainere i særlige områder, træder bestemmelserne om indsamling af affald i særlige områder i kraft allerede den 1. november 2017.

Affaldsregulativerne
Regulativerne danner det retslige grundlag for kommunens ordninger og beskriver, hvordan du som borger eller virksomhed skal sortere og bortskaffe dit affald.
Regulativerne består af en generel del samt en beskrivelse af de forskellige ordninger.
Regulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald, gældende til 28. februar 2018, kan ses i på Revas Hjemmeside

Den kommunale indsamlingsording for dagrenovation
De områder, hvor husstandene ifølge Byrådets beslutning skal være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation, er vist på kortbilag. Kortbilaget kan ses i boksen til højre. Hvis man ikke er sikker på, om en ejendom ligger inden for eller uden for områderne for pligtig tilmelding til den kommunale indsamlingsordning, kan man få dette oplyst ved henvendelse til Viborg Kommune.


Sidst opdateret: 02.11.2017