Affaldsregulativer

Håndterering af forskellige typer af affald

Byrådet
Byrådet har den 25. oktober 2017 vedtaget et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald. De ændrede regulativer træder i kraft den 1. marts 2018.

Affaldsregulativerne
Regulativerne danner det retslige grundlag for kommunens ordninger og beskriver, hvordan du som borger eller virksomhed skal sortere og bortskaffe dit affald.
Regulativerne består af en generel del samt en beskrivelse af de forskellige ordninger.
Regulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald, gældende fra 1. marts 2018, kan ses i på Revas Hjemmeside

 


Sidst opdateret: 02.03.2018