Affald

overfladebehandlet træaffald

Kommunen er myndighed i forhold til affaldshåndtering. REVAS er vores affaldscenter, som sørger for den daglige drift

Spørgsmål til afhentning af affald
Hvis din sæk ikke er hentet eller din container ikke er tømt, skal du henvende dig til Revas.

Myndighed
Kommunen er myndighed i forhold til affald. Det vil sige at det er Klima og Miljøudvalget, der beslutter og planlægger hvordan affaldet skal håndteres.

 

Sidst opdateret: 19.03.2018