Virksomheder (miljø)

Grundfos springvand

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Hvis der skal bygges om, er der regler om bortskaffelse af byggeaffald.

 • Pile i cirkel

  Cirkulær økonomi

  Kom i gang med at bidrage til at forlænge levetiden af klodens ressourcer

 • Blå fisk

  Hjælp fisken

  Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand og vand uden kemikalier. Læs her hvad du kan gøre for at hjælpe fisken

Nyheder

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny varmepumpe, Ørum Varmeværk a.m.b.a, Østergade 35, 8830 Tjele. Klagefrist 29. april 2020

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en boldbane på adressen Mammen Byvej 73, Mammen, 8850 Bjerringbro.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for udvidelse af varmepumpeanlæg, Gudenådalens Energiselskab, Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro. Klagefrist er 25. marts 2020.

 • VVM-tilladelse

  Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup

 • Område til vindmøller ved Tolstrup

  Lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32

Se flere nyheder