Virksomheder (miljø)

Grundfos springvand

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Hvis der skal bygges om, er der regler om bortskaffelse af byggeaffald.

 • Pile i cirkel

  Cirkulær økonomi

  Kom i gang med at bidrage til at forlænge levetiden af klodens ressourcer

 • Blå fisk

  Hjælp fisken

  Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand og vand uden kemikalier. Læs her hvad du kan gøre for at hjælpe fisken

Nyheder

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af en varmepumpe, Hammershøj Fjernvarmeværk, Nørbækvej 2, 8830 Tjele. Klagefrist er 3. januar 2020.

 • Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Silkeborg Kommune

  Forslag til lokalplan 24-003 og kommuneplantillæg nr. 41 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ledningsanlæg og boringsstationer til varmeindvindingsanlæg og grundvands-lagringssystem (ATES – Aquifer Thermal Energy Storage) på Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro

 • Miljøgodkendelse

  Miljøgodkendelse til etablering af en yderligere biogasreaktor på biogasanlægget hos Kuhr Hedegård, Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro. Klagefristen er den 23.12.2019.

 • Afgørelser

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro samt Skovgaardsvej 9, 8832 Skals. Klagefrist den 19. november 2019

Se flere nyheder