Virksomheder (miljø)

Fabriksbygning. Scanflavour A/S i Møldrup

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Hvis der skal bygges om, er der regler om bortskaffelse af byggeaffald.

 • Pile i cirkel

  Cirkulær økonomi

  Kom i gang med at bidrage til at forlænge levetiden af klodens ressourcer

 • Blå fisk

  Hjælp fisken

  Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand og vand uden kemikalier. Læs her hvad du kan gøre for at hjælpe fisken

Nyheder

 • Miljøgodkendelse

  Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Miljøgodkendelse til rensning af mindre mængder spildevand fra Sintex A/S. Klagefrist den 20. juni 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for hotel på Tingvej 2B, 8800 Viborg. Klagefrist er 13. juni 2019

 • Planlægning af teknisk område til biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele er standset.

  Klima- og Miljøudvalget besluttede 2. maj 2019 at standse den videre planlægning af forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18.

 • Afgørelse

  Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for godkendelse til etablering og drift af friluftsbad på Skårupvej 48, 9500 Hobro, matrikel nr. Klejtrup By 3n. Klagefristen er 22. maj 2019

 • Miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe tilhørende transmissionsledning, Stoholm Fjernvarme a.m.b.a., Ågade 75, Stoholm. Klagefrist er 26. april 2019

Se flere nyheder