Virksomheder (miljø)

Fabriksbygning. Scanflavour A/S i Møldrup

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Hvis der skal bygges om, er der regler om bortskaffelse af byggeaffald.

 • Pile i cirkel

  Cirkulær økonomi

  Kom i gang med at bidrage til at forlænge levetiden af klodens ressourcer

 • Blå fisk

  Hjælp fisken

  Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand og vand uden kemikalier. Læs her hvad du kan gøre for at hjælpe fisken

 • Bortskaffelse af træpaller

  Mange træpaller er lavet af imprægneret træ. De må IKKE afbrændes i brændeovne og fastbrændselsfyr.

Nyheder

 • Nye affaldsregulativer

  Byrådet har den 25. oktober 2017 vedtaget et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald. De ændrede regulativer træder i kraft den 1. marts 2018.

 • Afgørelse om VVM-tilladelse og miljøgodkendelse for biogasanlæg

  Byrådet har besluttet at meddele en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse til opførelse af et biogasanlæg på adressen Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm.
  Klagefristen udløber 27. marts 2018

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for omstilling til biogas samt etablering af en transmissionsledning til biogas, Klejtrup Kraftvarmeværk A.m.b.a., Holger Sørensens Vej 1, Klejtrup, 9500 Hobro. Klagefrist 23. marts 2018.

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en transmissionsledning hos Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a mellem et nyt biogasanlæg på adressen Skovvejen 2 og en eksisterende kedelcentral på adressen Solbakken 1, 8832 Skals. Klagefrist 21. marts 2018. Se afgørelse her

Se flere nyheder