Nyuddannede med et handicap

Der kan ydes tilskud til ansattelse af nyuddannede, som har svært ved at få job på grund af et handicap. Tilskuddet kan gives i op til et år og udgør optil 143,14 kr. pr. time (januar 2015).

Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads og den handicappede skal begynde i jobbet senest to år efter at uddennelsen er afsluttet. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 75% af de samlede lønomkostninger.

Du kan kontakte Jobcenter Vibrog og få mere information omkring de forskellige tilskudsmuligheder din virksomhed har.

Faktaark om nyuddannede med et handicap

Sidst opdateret: 05.05.2016