Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Jobcenteret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre indretninger af arbejdspladsen. Der kan f.eks være tale om redskaber, der kompenserer ved tunge løft, eller særligt it-udstyr, der kan hjælpe svagtseende eller ordblinde. I særlige situationer kan der også bevilliges tilskud til undervisningsmaterialer, eksempelvis bøger med blindeskrift, computerprogrammer for ordblinde osv.

Tilskuddet skal være af afgørende betydning for, at personen kan fastholde eller opnå ansættelse uden tilskud, eller redskabet/indretningen skal kompensere for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Læs mere om hjælpemidler og arbejdspladsindretning her

Sidst opdateret: 05.05.2016