Førtidspensionist

Personer, der ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, og som modtager førtidspension, har mulighed for at komme i løntilskudsjob for førtidspensionister. Det som tidligere blev kaldt skånejob.

Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Løntilskuddet er gældende i hele ansættesesperioden og der er mulighed for at etablere en praktik periode inden ansættelsen.

Løntilskuddet udgør 26,54 kr. pr. time, i særlige tilfælde op til 46,48 kr. pr. time. (2015 takster)

Når et ansættelsesforhold med løntilskud aftales, skal der oprettes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor løn og arbejdsvilkår beskrives.

Download faktaark om løntilskudsjob for førtidspensionister

Sidst opdateret: 05.05.2016