Tilskud til medarbejdere

Der er medarbejdere, som af den ene eller anden grund ikke fuldt ud kan varetage et ordinært arbejde, og som derfor må træde delvist ud af arbejdsmarkedet. Ligeledes er der mange ufaglærte der med med en voksenlæreplads kan vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det rummelige arbejdsmarked er et af svarene på, hvordan disse ressourcer kan udnyttes meget bedre til gavn for den enkelte, virksomhederne, og samfundet. Lovgivningen åbner op for forskellige muligheder.

Jobcenter Viborg har virksomhedskonsulenter, der har til opgave at give en målrettet service til virksomheder, der ønsker information eller rådgivning om mulighederne for at forebygge, fastholde eller integrere personer, der er ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Vi har endvidere mulighed for at hjælpe med rekruttering af medarbejdere til nyansættelse i jobs med løntilskud eller i fleksjob.

 

Sidst opdateret: 08.03.2017