Gør det selv

  • Slå jobbet op på Jobnet.dk
  • Sær kryds i "JA" ved "Ønsker medarbejdere fra udlandet". Derved vil annoncen også blive vist for udenlandske jobsøgere på www.workindenmark.dk
  • Skriv annoncen på et sprog, som jobsøgerne forstår. Hvis du bruger andre sprog en engelsk, tysk, svensk eller norsk, skal annoncen også indeholde et dansk resumé af teksten.
  • Overvej indholdet i annoncen grundigt. Fyldestgørende oplysninger om jobbets indhold, kvalifikationeskrav, ansættelsesform, lønniveau, arbejdstid, bolig mm. kan være afgørende for succes.
  • På den Europæsike Jobmobilitetsportal kan alle annoncer fra Jobnet ses af ansøgere i hele Europa på det sprog, de er skrevet på.
  • Brug vores europæiske CV-database, "EURES CV-Search" til selv at søge efter nye medarbejdere. Bliv registreret som bruger, så kan du til enhver tid søge efter nye medarbejdere.
Sidst opdateret: 05.05.2016