Privat virksomhed

Ansæt en ledig med tilskud i en periode og få tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende fungerer - fagligt og i samarbejdet med kollegerne.

Fordele for dig
Du får et tilskud på op til 74,05 kr. i timen (januar 2015). Tilskudsperioden er normalt tre måneder.

Du kan også i nogle tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger, du har ved at introducere og oplære den ledige, ligesom den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.

Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse eller fungere som forlængelse af virksomhedspraktik.

Jobcentret kan også yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.


Kontakt Jobcentret. Vi finder gerne en ledig til dig.

Download faktaark om løntilskud i privat virksomhed

Sidst opdateret: 17.08.2015