Offentlig virksomhed

Ansæt en ledig med tilskud og få tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende fungerer - fagligt og i samarbejdet med kollegerne.

Fordele for dig
Du får refusion på op til 143,14 kr. pr. time (januar 2015). Tilskudsperioden er normalt tre måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges op til et år.

Du kan også i særlige tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger, du har ved at introducere og oplære den ledige, ligesom den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.

Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse eller fungere som forlængelse af virksomhedspraktik.

Jobcentret kan også yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.


Kontakt Jobcenter Viborg. Vi finder gerne en ledig til dig.

Sidst opdateret: 19.02.2015