Uddannelsesinstitutionerne

Jobcenter Viborg har fokus på job og uddannelse til ledige og sygemeldte borgere.

Alle undersøgelser viser, at personer med en uddannelse har større chancer for at opnå og bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Så vidt det er muligt, opfordrer jobcenteret alle ledige borgere uden uddannelse til at tage en uddannelse. Det vil kræve en særlig støtte for nogle at komme i gang.

Uddannelse er vigtigt for alle og uddannelse kan være mange ting. Derfor indgår jobcenteret i et samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune.

Både videregående uddannelse, efteruddannelser og ungdomsuddannelser.

Du kan finde flere oplysninger om uddannelserne i Viborg Kommune her

Jobcenter Viborg er også repræsenteret i ViborgEgnens Uddannelsesråd, der er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutionerne i Viborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelserne og Viborg Kommune.

Derudover indgår Jobcenter Viborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning i en række andre samarbejdsorganer på tværs af kommune og uddannelser. Eksempelvis gennem dialogmøder mellem uddannelser, erhvervsliv og Viborg Kommune, gennem Forum 100 (et ledelsesnetværk mellem ungdomsuddannelser og Viborg Kommune), gennem halvårlige møder mellem ungdomsuddannelsernes rektorer og Ungdommens Uddannelsesvejledning etc.

 

Har din virksomhed brug for viden og vejledning om uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet, kan du kontakte Jobcenter Viborg.

Har du en medarbejder der er under 25 år og har brug for vejledning om en ungdomsuddannelse, kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Jobcenterets vejledning om uddannelse vil indeholde viden om de muligheder, der findes på arbejdsmarkedet, de kompetencer der efterspørges og den enkeltes interesser.

Sidst opdateret: 23.06.2017