Vi har re-tænkt de tidligere aftaler og kontrakter, der omfattede servicecenteraftaler, virksomhedscenteraftaler og gamle partnerskabsaftaler. Vi har nu samlet aftalerne til én aftale om et bredere indhold.

Formålet med de nye partnerskabsaftaler er at gøre samarbejdet så smidigt og effektivt som muligt. Det betyder blandt andet, at vi nu tilbyder virksomhederne én indgang og én kontakt til selve aftalens rammer og vilkår.

Vi vil gerne drøfte fem centrale temaer med jer om et eventuelt samarbejde:

  • Tidlig indsats og fastholdelse af medarbejdere
  • Rekruttering af medarbejdere

  • Opkvalificering og uddannelse

  • Job på særlige vilkår

  • Virksomhedspraktik 

De virksomheder der allerede har en aftale med Jobcentret, kontakter vi i nærmeste fremtid med henblik på at forventningsafstemme en ny revideret partnerskabsaftale.
Derudover vil Jobcentret også være opsøgende i forhold til aftaler i nye virksomheder.

Kontakt virksomhedskonsulerne for et uforpligtende besøg, hvor vi kan drøfte mulige samarbejdsflader.

Nyhedsbrev fra virksomhedsservice

Sidst opdateret: 21.05.2019