A-kasserne

Jobcenter Viborg reviderede tilbage i 2011 samarbejdsaftalen med LO og FTF. Aftalen er bl.a. udbygget med et afsnit omkring aktivering via virksomhedspraktik og løntilskud. Der er fortsat lagt vægt på at samarbejdsaftalen er operationel, så den kan huskes og efterleves af alle i det daglige arbejde.
Denne samarbejdsaftale har været skabelon for de øvrige samarbejdsaftaler mellem faglige organisationer /a-kasser og Jobcenter Viborg. Samarbejdsaftalerne fornyes hvert år.

Samarbejdsaftalerne omhandler:
Fleksjob
Opfølgning på sygesamtaler/dagpenge
Forsikrede ledige.


Samarbejdsaftalen med LO og FTF er underskrevet af Stanley Bach Mortensen formand for LO, og Thor Jensen formand for FTF Region Midtlylland.
Sidst opdateret: 29.08.2017