Coronavirus

Jobcenter Viborg - sådan handler vi frem til 30. marts 2020

Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet, at store dele af beskæftigelsesindsatsen suspenderes. 
 
Jobcentrene lukkes ned, men vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for borgernes ydelser og virksomheder kan få hjælp og anmelde arbejdsfordelinger m.v. 
 
Det betyder, at: 

 • Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.
 • Virksomheder kan læse mere om midlertidige ordninger og forholdsregler på siden: Coronavirus og din virksomhed.
 • Erhvervsstyrelsen har også en hotline, som kan kontaktes, såfremt der ikke findes svar på spørgsmålet i ovenstående. Deres hotline har nummer 72 20 00 34
 • Der er mange opkald til de 2 centrale hotlines og dermed kan der være ventetid. Tag gerne kontakt til det lokale jobcenter - Jobcenter Viborg kan give svar på langt de fleste spørgsmål.
 • Virksomheder kan kontakte Jobcenter Viborg på nummer Hotline 87 87 42 42 eller digitalt. 
 • Jobcentret behandler anmeldelser om arbejdsfordelinger – herunder jf. de netop vedtagne regler om en mere fleksibel ordning med arbejdsfordeling.
 • Jobcentret behandler anmelder om varslinger af større afskedigelser.
 • Aktiveringen af borgere er sat i bero - dog kan virksomhedsrettede forløb, f.eks. på virksomheder, hvor driften opretholdes, videreføres, hvis borger og virksomhed er enige om det. 
 • Ring gerne til jobkonsulenterne hos Jobcenter Viborg. De er klar til at besvare spørgsmål om virksomhedspraktikker og løntilskud ligesom de også står til rådighed for telefoniske og digitale møder. 

Sådan handler Jobcenter Viborg i forhold til borgere: 

 • Samtaler med ledige og sygemeldte afvikles fortsat, men kun digitalt eller via telefon. Alle fysisk planlagte samtaler i Jobcenter Viborg aflyses. Jobcenteret tager direkte kontakt til de berørte. 
 • Samtalerne er frivillige for borgerne og kan ikke få ydelsesmæssig konsekvens.
 • Jobcenter Viborg vil så vidt muligt holde kontakt med alle ledige og sygemeldte for at understøtte en hurtig tilbagevenden til job/uddannelse, når risikoen for smitte med covid19 er aftaget.
 • Alle igangværende aktiveringstilbud sættes i bero. Hvis ikke andet er aftalt møder borgerne op igen, når myndighederne ophæver suspensionen.
 • Nye aktiveringstilbud sættes ikke i gang. 
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderes.
 • Jobcenter Viborg og a-kassers mulighed for at give sanktioner suspenderes.
 • Borgere kan stadig kontakte jobcentret – men kun digitalt, telefonisk eller via brev. 
 • Borgere kan stadig afgive klager – men kun digitalt, telefonisk eller via brev. 
 • Fristen for klager og behandling af klager er suspenderet.
 • Borgere kan modtage sin ydelse, hvis man er tilmeldt som ledig eller sygemeldt hos Jobcenter Viborg. 
 • Borgere kan stadig tilmelde sig som ledige eller sygemeldte – men kun digitalt, telefonisk eller via brev. 
 • Borgere kan stadig ansøge om ydelse – men kun digitalt via Jobnet, telefonisk eller via brev.  

 

 

Sidst opdateret: 19.03.2020