Personlig assistance

Få hjælp i jobbet

Har du en medarbejder, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig personlig bistand for at varetage jobbet, kan jobcentret yde personlig assistance til medarbejderen efter behov dog max. 20 timer pr. uge ved en fuldtidsansat.
Sidst opdateret: 15.03.2017