FAST TRACK

Som arbejdsgiver skal du fortsat anmelde fravær senest efter fem uger.

Ved alle indberetninger af sygefravær, har du mulighed for at svare på de tre samme spørgsmål, som under FAST TRACK ordningen.  Svarene på spørgsmålene vil lette sagsbehandlingen og vil derfor være en hjælp for sagsbehandler i team Job og Sundhed og for dig, som virksomhed.

Det er vores erfaring, at der kan være stor forskel på, hvordan arbejdsgiver og medarbejder ser på sagen, så for at undgå misforståelser, bør du melde ind med dit perspektiv.  

Følgende tre spørgsmål:

  • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  • Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejderens tilstand?

Svarene danner baggrund for den rette indsats
Svarene på spørgsmålene tilgår medarbejderens praktiserende læge, som vil tage dem med i sin vurdering af medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdet, eventuelle skånejob, behandling, sygdommens forventede varighed m.m.

Når medarbejderen er til sin første samtale i kommunen, senest efter otte ugers fravær, har sagsbehandleren således de nødvendige oplysninger til at kunne iværksætte den rette indsats.

Sidst opdateret: 15.03.2017