Delvis sygemeldt

Delvist sygefravær/delvis raskmelding

En delvis raskmelding/sygemelding er en midlertidig ordning, hvor din medarbejders heldbredsmæssige problemer nødvendiggør sygemelding/behandling. Arbejdstiden øges gradvist over en kortere periode frem til normal arbejdstid og din medarbejder skal mindst have et fravær på 4 timer ugentlig.

  • Der udbetales delvise sygedagpenge
  • Ordningen forudsætter ikke forudgående fuld sygemelding
Sidst opdateret: 15.03.2017