Aftale vedrørende kronisk sygdom

§56-aftale

Har du en medarbejder med langvarig eller kronisk lidelse med væsentlig forøget sygdomsrisiko og et skønnet fravær på minimum 10 dage om året, har du mulighed for at lave en § 56 aftale. Med en § 56-aftale kan du modtage refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag eller i forbindelse med sygdomsrelateret behandling som din medarbejder måtte have.

  • Aftalen indgås efter 2 år ad gangen og gælder kun i forhold til den konkrete lidelse, som aftalen omfatter.
  • Aftalen gælder kun i forhold til det eksisterende ansættelsesforhold.

 

Download blanket § 56 "aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager"

Download blanket 58a "selvstændig erhvervsdrivende"

NYT – Generel fertilitetsbehandling er ikke længere omfattet.
Afgørelse fra Ankestyrelsen af den 20. november 2017 betyder, at aftalen fremover kun kan godkendes på grund af kronisk lidelse eller at behandlingen er aftalt på ansættelsestidspunktet.

Se principafgørelsen 89-17

Sidst opdateret: 02.02.2018