Vejledning for leverandører

Hvad er et udbud og hvordan fungerer det?

At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution – f.eks. kommunen – beder private virksomheder om at udføre opgaven på kommunens vegne.
Udbud starter med, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse. Udbudsbekendtgørelsen er en kort beskrivelse af den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den.

Hvis du vil byde på en opgave, skal du først skaffe selve udbudsmaterialet. Det er den detaljerede beskrivelse af, hvad opgaven går ud på.
Når du har fået fat i det, skal du skrive et tilbud til kommunen, der nøje svarer på alle de spørgsmål, der står i udbudsmaterialet.

Sådan vælger man vinderen

For at vinde en offentlig opgave er der basalt set to ting, du skal bevise over for kommunen.
Det første er, at din virksomhed er i stand til at løse opgaven – at I f.eks. har arbejdet med området før, og i øvrigt ikke er ved at gå i betalingsstandsning.
Det andet er, at dit tilbud er bedre eller billigere end det, konkurrenterne eller kommunen kan komme med. 

Viborg Kommune skal finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved at anvende ét af følgende kriterier: ’Pris’, ’Omkostninger’ eller 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet'.
Hvis kriteriet er ’pris’, er det udelukkende prisen, der afgør, hvem der vinder (af de virksomheder, der levede op til udvælgelseskriterierne).
Hvis kriteriet er 'omkostninger', tager kommunen udover prisen hensyn til livscyklus omkostninger (omkostninger i hele varens levetid).
Hvis kriteriet er 'bedste forhold mellem pris og kvalitet', tager kommunen også hensyn til andre ting end lige prisen (selv om prisen fortsat spiller en stor rolle). Det står i udbudsmaterialet, hvilke andre ting der lægges vægt på – f.eks. leveringstid, kvalitet eller miljø- og sundhedshensyn.

Hvor finder du udbud?

Alle EU-udbud skal annonceres på TED-databasen samt på www.udbud.dk.
Viborg Kommune annoncerer alle udbud på viborg.dk/udbud.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når Viborg Kommune annoncerer et udbud, kan du abonnere på siden, ved øverst at vælge menupunktet "Opdateringsmail". Derefter udfylder du med dine oplysninger og sætter flueben i "Leverandør" under "Erhverv".

 

Sidst opdateret: 27.11.2018