Ny taxilov

Den nye taxilov er gældende fra den 1. januar 2018

Den nye taxilov indebærer en markant liberalisering af taxabranchen, hvor kommunernes administration af taxalovgivningen vil blive udfaset over en årrække.

Den nye taxilov betyder blandt andet:

At antallet af tilladelser gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes

 • At den geografiske binding på tilladelser ophæves
 • At Kommunerne med et halvt års varsel kan overdrage tilsynsforpligtelsen af de nuværende tilladelser, førerkort m.v. til Trafik-; Bygge- og Boligstyrelsen
 • At  de nuværende vognmænd skal fortsætte med at køre i den kommune, der har udstedt tilladelse
 • At det nu kan kræver én tilladelse til alle former for erhversvmæssig persontransport
 • At taxi- og limousinekørsel fremover kan udføres i selskabsform
 • At tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende
 • At nuværende taxichauffører kan fortsætte med det eksisterende førerkort, indtil det udløber
 • At førerkortet fran den 1. januar 2018 vil kunne benyttes i hele landet
 • At der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel
 • At der indføres nye tekniske krav til udstyr
 • At førerkort fra den 1. januar 2018 skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagerne
 • At der ikke bliver udstedt nye førerkort fra den 1. januar 2018
 • At førerkortet pr. 1. januar 2018 bliver afløst af et chaufførkort, som udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • At der udstedes et begrænset antal tilladelser til erhvervsmæssig persontranslort i en overgangsperiode frem til udgangen af 2020
 • At kravet om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) ophæves med virkning fra den 1. januar 2018
 • At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 1. januar 2018 er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der er dog enkelte undtagelser, som du kan læse nærmere om på www.taxilov.dk

 

Sidst opdateret: 12.03.2018