Bevillingsnævnet

Bord med glas

Ifølge restaurationsloven må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling.

Byrådet har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og bestyrertilladelser i kommunen:

Viborg Bevillingsnævn (indtil 31. december 2021):
Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen (formand)
Byrådsmedlem Birthe Harritz
Byrådsmedlem Claus Nielsen
Byrådsmedlem N. J. Ottesen
Politidirektør Jens Kaasgaard
Repræsentant fra 3F Kasper Terkelsen
Repræsentant fra Horesta Frank Kudal
Bevillingsnævnets sekretær: Torben Nørgaard, Stabs- og Byrådssekretariatet - mail: tno@viborg.dk, tlf.: 87 87 80 23

Ansøgning om alkoholbevilling:
Ansøgningsskema, vejledning m.v. til ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse m.v. kan rekvireres på Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside eller hos:

Midt- og Vestjyllands Politi
Administrativt Center Vest
Att.: Tilladelser & bevillinger
Stationsvej 74
7500 Holstebro
tlf.: 96 14 14 48
Sidst opdateret: 02.03.2018