Godkendelse af leverandører og Serviceniveau

Samarbejde

Godkendelsesproceduren gælder også for leverandører, der er godkendt af anden kommune, idet Viborg Kommune vil sikre sig at leverandørerne kan leve op til Viborg Kommunes kvalitets- og priskrav for området.

Leverandørerne har mulighed for at fremsende en konkret, begrundet og veldokumenteret ansøgning til Viborg Kommune.
Visitation Sundhed og Omsorg godkender løbende eventuelle frit valgs leverandører

Indgivelse af ansøgning

Ansøgningen skal være ledsaget af en udfyldt:

 • Socialministeriets Fritvalgsblanket og Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket
 • Samarbejdsaftale for fritvalgsleverandører og friplejehjem om krav til fortrolighed og sikkerhed
 • Serviceattest - max 6 mdr. gammel, (Anmodes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
 • Bevis for gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring min. kr. 2 mio pr. år på tingskade og min. kr. 10 mio pr. år på personskade.
 • Bankgaranti jvf. leverandørkontrakt.
 • Databehandleraftale – frit valg 2018.
 • Det nyeste årsregnskab.

Ansøgningen fremsendes til:
Viborg Kommune
Visitation Sundhed og Omsorg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Mrk."Anmodning om godkendelse – Frit Valg"

De private leverandørers anmodning om godkendelse skal være bindende mindst 3 måneder fra indlevering af ansøgning.

Socialministeriets Fritvalgsblanket 

Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket

Leverandørkontrakt - personlig pleje

Leverandørkontrakt - praktisk hjælp

Kvalitetsstandard

Pakkekatalog

Rammeaftale vedrørende det sociale kapitel

Databehandleraftale - Fritvalg 2018

Krav til brug af Nexus for fritvalgsleverandører

Samarbejdsaftale for fritvalgsleverandører og friplejehjem om krav til fortrolighed og sikkerhed

Leverandørkontrakt Madservice 01-01-2019 - 30-09-2020

Kravspecifikation madservice

Bilag til Leverandørkontrakt Madservice 

Levering af transaktioner til Prisme Debitor (Madservice)

Priser på pleje og praktisk hjælp samt madpriser

Kontrakt & Serviceniveau
Mellem Viborg Kommune og de godkendte leverandører indgås en kontrakt frem til årets udgang med virkning fra det tidspunkt, hvor kontrakten er underskrevet af begge parter.

Leverandørerne kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte kontrakt.

Kommunens serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarderne, der beskriver ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp samt aktivitetsområdet.
Viborg Kommune anvender et ydelseskatalog i henhold til Fælles Sprog. Fælles sprog er bl.a. et redskab, som benyttes af kommunen til at beskrive borgernes funktionsniveau og dermed behov for hjælp.

Kvalitetsstandard

 • Kvalitetsstandarder 2019

  Læs Viborg Kommunes kvalitetsstandard på ældreområdet

Mad og Kost politik

 • Kostpolitik

  Læs Viborg Kommunes Mad og Kost politik

Sidst opdateret: 22.11.2019