Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp og mad

Samarbejde

I Viborg kan alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav, blive godkendt som leverandører i kommunen.

Det frie valg af leverandør, af personlig & praktisk hjælp og madservice, gælder ikke for beboere i plejehjem og lignende boligenheder.

Leverandørerne kan blive godkendt indenfor 4 kategorier :

Praktisk hjælp omfattende følgende opgavetyper:
- rengøring
- tøjvask
- indkøb

Hjælp til pleje omfattende følgende opgavetyper:
- personlig pleje
- nødkald

Hjælp til både pleje og praktisk hjælp omfattende alle ovennævnte opgavetyper.

Madservice.

NB: Hjemmesygeplejen i Viborg Kommune er ikke omfattet af frit valgordningen

Serviceniveau og priser Viborg Byråd beslutter serviceniveauet på ældreområdet samt timepriser for ydelserne.

Serviceniveauet er konkret beskrevet i Kvalitetsstandarder for områdets ydelseskategorier.

Ydelses beskrivelser :

a) praktisk hjælp
- rengøring
- tøjvask
- indkøb
- madservice

b) hjælp til pleje
- personlig pleje
- nødkald

Serviceniveauet på ældreområdet kan af Viborg Byråd besluttes ændret, hvorefter kvalitetsstandarderne vil blive rettet svarende hertil og de konkrete ydelser overfor de berørte borgere vil blive revisiteret.

Kvalitetsstandarder

  • Læs Viborg Kommunes kvalitetsstandard på socialområdet

  • Læs Viborg Kommunes kvalitetsstandard på sundheds- og omsorgsområdet

Sidst opdateret: 28.02.2020