Dialogmøde med potentielle leverandører til borgerrettet kørsel

Viborg Kommunes nuværende kontrakter på borgerrettet kørsel udløber i august 2020, og vil i den forbindelse gerne invitere alle potentielle leverandører til borgerrettet kørsel til et dialogmøde:

Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 14.00

 

Mødet finder sted på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

På mødet vil der være en kort introduktion til det kommende EU-udbud på borgerrettet kørsel, herunder lukket skolekørsel, variabel skolekørsel, specialkørsel mv. Herefter opfordres leverandørerne til en dialog omkring muligheder for afvikling af kørslen i kommunen.

Ønsker man at deltage, bedes man tilmelde antallet af deltagere senest fredag den 18. januar 2019 til udbud@viborg.dk.  

Sidst opdateret: 11.01.2019