Uddannelsesklausul

Hvordan stiller vi kravet?
Når en virksomhed tilmelder sig håndværkerlisten skal den afgive en tro og love erklæring om at have 10% elever/lærlinge ansat set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved virksomheden.

Har virksomheden ikke dette, skal virksomheden krydse af i mulighed 2: ” Nej, virksomheden har ikke lærlinge/elever…”. Her forpligter virksomheden sig til enten, inden for det seneste år, at have haft en elev i delaftale, eller at kontakte Mercantec med henblik på at indgå en delaftale med en elev.

Yderligere informationer om at indgå en delaftale med en elev kan ske ved at kontakte Mercantec. Der må forventes en responstid på 2-3 dage. Virksomheden skal kontakte:

Peter Bernøe
Administrativ leder
PraktikCenter Mercantec, Viborg
E-mail: bern@mercantec.dk
Telefon: 8950 3560
Mobil: 2494 0024

Indenfor enkelte fag kan der være ventetid på at få en elev. I disse tilfælde skrives virksomheden på en venteliste hos Mercantec. Virksomheden må i denne periode gerne stå på Håndværkerlisten og udføre opgaver for Viborg Kommune.

Hvis det mod forventning ikke lykkes, at skaffe virksomheden en elev/lærling, så kan virksomheden i stedet opfylde kravet ved, inden for det seneste år, at enten have ansat en ledige, eller at ansætte en ledig, i enten virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Dette kan efter aftale med Mercantec ske ved at kontakte Jobcenter Viborg på: Telefon; 8787 4242 eller Mail: post@jobcenterviborg.dk.

Virksomheder der ikke overholder uddannelsesklausulen, vil blive gjort inaktive på Håndværkerlisten og først komme i betragtning igen, når virksomheden kan dokumentere at leve op til kravene.

Definition af målgruppe?
Ved lærlinge/elever forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse, som er reguleret iht. Lov om erhvervsuddannelse og Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. Ex. indgår kontorelever også i beregningen af de 10 %.

Delaftale er når Eleven stadig er tilknyttet praktikcenteret, men virksomheden overtager uddannelses- og aflønningsforpligtelsen for den aftalte periode, delaftalen gælder.  Delaftaleperioden må ikke omfatte skoleophold. Når Perioden er afsluttet, vender eleven tilbage til Praktikcenter Viborg.
En delaftale har typisk en varighed af 1-6 måneder.

Hvis der ikke findes en erhvervsuddannelse inden for det pågældende fag, som opgaven vedrører, vil kravet kunne opfyldes med en delaftale med ex. en kontorelev mv.

Ved særlige tilfælde hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan virksomheden indgå aftale om beskæftigelse af en ledig.

Hvorfor stiller vi kravet?
I Viborg Kommune ønsker vi, at de virksomheder vi arbejder sammen med, tager et socialt ansvar i forhold til arbejdsmarkedet og de erhvervsfaglige uddannelser. Når Viborg Kommune indkøber en bygge- og anlægsopgave mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., indhentes der tilbud blandt tre lokale virksomheder på Håndværkerlisten. Samtidig stiller Viborg Kommune krav om, at virksomhederne bidrage til at sikre og skabe erhvervsuddannelsespraktikpladser og elevophold.

Kravene er en del af den af Byrådet godkendte Indkøbs- og Udbudspolitik.
Sidst opdateret: 08.02.2017