Vil du være leverandør af biler til Viborg Kommune?

Så kom til informationsmøde d. 15.9 2017 kl. 8.30-10.00, Viborg Rådhus i lokale M5.

På mødet vil Viborg Kommune fortælle om den kommende aftale på indkøb af nye biler mv.

Kort om aftalen

Selve udbuddet bliver gennemført af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) i efteråret 2017. På baggrund af udbuddet bliver der etableret et såkaldt ”Dynamisk indkøbssystem”. Et Dynamisk indkøbssystem er en digital indkøbsproces, hvor alle leverandører, der lever op til en række økonomiske mindstekrav, kan blive optaget og efterfølgende byde ind på konkrete opgaver. Efter planen træder aftalen i kraft i december 2017.

Aftalen kommer til at omfatter fabriksnye biler i kategorierne:

- Personbiler (Mikro/Minibiler, Små/Mellem/Store personbiler, MPV mv.)

- Arbejdsbiler (Vans, Ladvogne, Kassebiler, Chassisbiler mv.). 

Du kan læse mere om aftalen her Link
Inden udbuddet gennemføres ønsker Viborg Kommune, at invitere lokale leverandører til et informations- og dialogmøde om den kommende aftale.

Tid og sted
Mødet afholdes fredag d. 15.9.2017, kl. 8.30 – 10.00, Lokal M5 (5 sal) Viborg Rådhus

Dagsorden

1. Velkomst v/Udbuds- og Indkøbschef Tina Bjørnholt
2. Intro til udbuddet af biler og hvilken betydning det får for Viborg Kommunes indkøb af biler
3. Intro til det dynamiske indkøbssystem.
4. Spørgsmål og dialog

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Søren Betzer, tlf. 4193 3476

Sidst opdateret: 14.09.2017